Tjänster

Betongborrning

Såg & Borr i Mälardalen AB utför borrning och sågning i betong,
tegel granit mm. Vi har utrustning för att klara borrning i dimensionerna
10 till 700 mm. Borrning utförs bland annat i väggar och valv för
rör-, el- och ventilationsinstallationer. Diamantklinga används för sågning
av nya dörröppningar, trapphål mm, i tjocklekar upp till 520 mm

Viresågning

Viresågning lämpar sig för stora objekt, som fundament och extremt tjocka
konstruktioner som pelare, fundament och broar mm.

Ringsågning

Ringsåg används i väggar, golv och valv - 270 mm och där man
vill ha minimalt med översågning i hörn.

Rivning & demolering

Vår maskinpark består bland annat av olika typer av bilmaskiner som
vi använder vid rivningar. Vi har rivningsrobot, har en sax för klippning
av betong som tillbehör. Med våra handbilningsmaskiner kan vi arbeta i
trånga utrymmen, tex badrum. Rivningsrobotarna används oftast vid
vid större rivningsarbeten, där volymerna är stora på väggar och golv.
De drivs av el, hydraulik och är ett bra miljövänligt alternativ.
Klippning är en utmärkt metod, för att rivningen kan utföras med relativt låg ljudnivå.

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa dig oavsett din fråga!

016-344510

Kontakta oss

Hittar du inte?

Hittar du inte det du söker efter. Ta gärna kontakt så ska vi se om vi kan ordna det.